අපෙන් කණ්ඩායමක් ලබාගත හැක්කේ කෙසේද ?

ඔබගේ අවශ්‍යතාවයට සම්පුර්ණයෙන්ම ගැලපෙන සේ සැකසු කණ්ඩායම් ලබාදෙන Zeropoint.IT වෙතින් මෘදුකාංග ශිල්පියෙකු හෝ වෘතිකයන් කණ්ඩායමක් කුලී පදනම යටතේ ලබාගැනීම සැමවිටම ඇරඹෙන්නේ පෞද්ගලික හමුවක් තුලිනි.

ඔබගේ බලාපොරොත්තුව විශේෂඥයන් එක් අයෙකු හෝ කීපදෙනෙක් ද ? ඔබට අවශ්‍ය ආධුනික, මධ්‍යස්ථ, හෝ ජ්‍යෙෂ්ඨ වෘතිකයෙක්ද ? ඔබ සොයන්නේ කවර පැතිකඩක් ඇති අයෙකුද?

ඔව්, ඔබට අප සමග කථා කිරීමට බොහෝ දේ ඇත. එසේනම් දැන්ම අරඹමු.

ව්‍යාපාර යෝජනාවක් සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න

අපට සාකච්ඡා කීරීමට බොහෝ දේ ඇත, ඉතින් වහාම අරඹමු !

සාමාජිකයන්