Wat is offshoring?

Vier trends die wijzen naar offshoring

Wat is offshoring? De definitie van offshoring is heel eenvoudig. Het verwijst naar de verplaatsing van de activiteiten van een organisatie (bijvoorbeeld IT, finance en accounting, back-office, en human resource) naar het buitenland. Twee belangrijke vragen zijn hier belangrijk:

  • is het offshoren van bepaalde bedrijfsactiviteiten interessant voor mijn bedrijf?; en
  • hoe haal ik het meest uit mijn offshore investeringen?

Vier belangrijke trends zorgen ervoor dat de drempel naar offshoring voor KMO's steeds lager wordt.

Vier trends die wijzen naar offshoring

  • Onze maatschappij is de laatste decennia onderhevig aan een doorgedreven informatisering. Alles wijst erop dat deze trend zich zal blijven verderzetten.
  • Lijnrecht daartegenover staat het groeiende tekort aan hooggekwalificeerde IT'ers op de Europese arbeidsmarkt. In België studeren zo'n 2.000 IT'ers per jaar af uit het Nederlandstalig onderwijs. Op hen liggen jaarlijk een 10.000-tal vacatures te wachten.
  • Ten derde merken we de opkomst van Het Nieuwe Werken op. Werkgevers worden steeds flexibeler omtrent thuiswerken, bedrijven installeren satellietkantoren, processen om werken vanop afstand mogelijk te maken worden geïmplementeerd. Dit maakt de stap naar offshoring steeds kleiner.
  • Tenslotte is er veelbesproken generation Y. De nieuwe lichting werknemers heeft heel de wereld rondgereisd, beheerst het Engels zeer goed en vindt chatten en videoconferencing niet meer dan normaal. Voor hen is het idee van werken met collega's aan de andere kant van wereld helemaal niet vreemd.

Voordelen van offshoring

Steeds meer bedrijven beseffen dat offshoring in een aantal of de meeste van hun IT-activiteiten verschillende voordelen te bieden heeft. Een van de belangrijkste voordelen van offshoring vandaag de dag is de grote beschikbaarheid van talent. In Sri Lanka en het noorden van Pakistan studeren jaarlijks meer dan 50.000 bachelor en master softwareingenieurs af. De toegang tot dit innovatief vermogen dat niet meer kan gevonden worden in eigen land is een van de grootste voordelen van offshoring.

Uiteraard is er ook het kostenvoordeel. Landen als Pakistan en Sir Lanka zijn in staat om op goedkope wijze hoogopgeleide, Engelssprekende professionals aan te bieden. Door de aanzienlijk lagere operationele kosten creëren versterken bedrijven die gebruik maken van IT-offshoring hun concurrentiepositie op de markt.

Tenslotte wordt offshoring ook gekenmerkt door een grotere flexibiliteit. Het neemt bijvoorbeeld gedeeltelijk de zorgen over werkdrukschommelingen weg.

Rekening houdend met deze feiten en trends die bijdragen aan de groei van de IT-offshoring en de talrijke voordelen voor de organisaties die besluiten om het toe te passen, is het begrijpelijk dat het bewustzijn over en de acceptatie van deze sector in Europa voortdurend aangroeit.