Hoe werken wij?

Zeropoint als HR-partner

Zeropoint is niet de enige speler op de markt die off€shore ontwikkelaars aanbiedt. Waar wij fundamenteel verschillen met die andere spelers is de manier waarop wij aan off€shoring doen. We onderscheiden drie relaties, hieronder toegelicht en schematisch weergegeven.

De drie relaties in elk Zeropoint.IT contract

De klant - Ontwikkelaars

Deze eerste relatie is wordt gekenmerkt door supervisie en management. Concreet betekent dit dat u uw ontwikkelaars op afstand Zeropoint rechtstreeks werk geeft en dit werk controleert. Deze directe verantwoordelijkheid resulteert in de hoogste rendement op de samenwerking.

Ontwikkelaars - Zeropoint

Zeropoint is de officiële werkgever van de ontwikkelaars. Als volledige HR-partner nemen wij alle juridische en sociale aspecten van de tewerkstelling voor onze rekening. Verder nemen we ook de nodige trainingsinitiatieven om de performantie van uw team op afstand steeds te maximaliseren.

Zeropoint - De klant

De derde relatie omvat de toegevoegde waarde van Zeropoint en wordt sterk gevoed door onze visie op IT offshoring. Zeropoint biedt u vier diensten aan vanuit België:

 • infrastructuur om de communicatie de ondersteunen (online project management tool, beveiligde instant messaging service, direct VoIP lijnen, ...)
 • training van uw lokaal IT personeel in Virtual Team Management bij aanvang van de samenwerking
 • ondersteuning van de dagelijkse communicatie tussen uw IT'ers lokaal en op afstand aan de hand van een strenge opvolging van de samenwerking
 • informatie in de vorm van maandelijkse timesheets, tijdige verwittiging bij geplande afwezigheden, offshoring best practices, etc...

Voorafgaand aan de samenwerking

Voorafgaand aan elke samenwerking doorlopen we samen met u de volgende cyclus. Elke stap is vrijblijvend en kosteloos.

 1. Graag starten we met een introductiegesprek bij u op kantoor. Hiervoor dienst u slechts een uurtje in uw agenda te voorzien. Een afspraak is zó gemaakt!
 2. Daarna maken we natuurlijk graag een formele offerte op basis van de informatie uit het voorafgaande gesprek. Hier gaat het louter om duideiljke afspraken en transparante tarieven.
 3. Indien u op onze offerte wenst in te tekenen, komt een consultant een diepteïnterview afnemen met uw IT manager. Samen bepalen ze aan welke voorwaarden de gezochte IT'ers precies moeten voldoen. We maken ook een korte profielschets van uw onderneming. Dit duurt een drietal uur.
 4. Daarna gaat Zeropoint aan de slag om op de arbeidsmarkt in Pakistan en/of Sri Lanka op zoek te gaan naar de meest geschikte programmeurs voor uw organisatie. Dit duurt maximaal twee maanden.
 5. Voor de samenwerking effectief van start gaat, verzorgt Zeropoint een opleiding van uw lokale IT'ers die het dagelijks contact met het team op afstand zal onderhouden. Deze opleiding in Distance Management duurt één dag en kan bij u in de buurt georganiseerd worden.
 6. In de week voorafgaand de start van het team op afstand steken we veel energie in de wedezijdse kennismaking van de nieuwe collega's met foto's of een video. In deze stap zorgen we ook voor de correcte configuratie van de nodige communicatietools.
 7. Finaal wordt het team ingeschakeld door u. Uiteraard eerst met een proefperiode van drie maanden, waarna het finale contract van start gaat. Succes gegarandeerd!